مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان نسبت به روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان نسبت به روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس :

مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان نسبت به روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه 102 تا 111 منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نسبت به روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس
مقاله دانشجو
مقاله حاملگی ناخواسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. روش جلوگیری از حاملگی اورژانس موثرترین روش برای حل این مشکل می باشد. جهت شناسایی و رفع باورهای نادرست نسبت به این روش ها به عنوان عوامل بازدارنده در استفاده آن ها, مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان درباره روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس انجام گرفت.
روش بررسی: نگرش تعداد 1019 نفر از دانشجویان در مورد روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس با استفاده از پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات نگرش مورد بررسی و با استفاده از جدول فراوانی داده ها, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: حدود یک سوم (352 درصد) افراد دارای نگرش مثبت, بیش از نیمی از آن ها (641 درصد) بی نظر و کمتر از یک درصدشان (07 درصد) دارای نگرش منفی نسبت به این روش ها بودند. بیش از نیمی از افراد تمایل به استفاده از آن داشتند و نزدیک به یک سوم آن ها میزان موفقیت این روش ها را بسیار خوب می دانستند. 36 درصد مایل بودند آن را از بخش خصوصی تهیه و 35 درصد عنوان کرده بودند که به دلیل حجب و حیا اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند بیش از یک سوم معتقد بودند که استفاده از این روش ها اشکال شرعی دارد.
نتیجه گیری: مهم ترین موانع برای تهیه این روش ها داشتن حجب و حیا و برای مصرف, اعتقاد به اشکال شرعی بود که به عنوان عوامل موثر در ایجاد نگرش منفی مطرح بودند با برگزاری کلاس های مشاوره تا حدود زیادی می توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقویت کرد.

لینک کمکی