مقاله تحليل شاخص هاي بهره وري به منظور بهبود آن (شرکت بهمن موتور تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل شاخص هاي بهره وري به منظور بهبود آن (شرکت بهمن موتور تهران) :

مقاله تحليل شاخص هاي بهره وري به منظور بهبود آن (شرکت بهمن موتور تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 119 تا 138 منتشر شده است.
نام: تحلیل شاخص های بهره وری به منظور بهبود آن (شرکت بهمن موتور تهران)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه بهره وری
مقاله شاخص های بهره وری جزیی
مقاله شاخص های بهره وری کلی
مقاله بهبود بهره وری
مقاله ارزش افزوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر همواره درصدد بوده با توجه به محدودیت های زمان و مکان خود, از منابع در دسترس حداکثر استفاده را ببرد. در این مقاله با تاکید بر ارزش افزوده, شاخص های بهره وری جزیی و کلی “در مرکز بهمن موتور تهران” اندازه گیری شدند. در این راستا, علاوه بر نرم افزاری دینامیک, طراحی شده که از کار برگ های استاندارد مرکز ملی بهره وری ایران در زمینه اندازه گیری شاخص های بهره وری واحدهای صنعتی استفاده شد.
در این نرم افزار, 46 نسبت بهره وری محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. به منظور ارزیابی و تحلیل این شاخص ها نیز از دو معیار مقایسه ای استفاده شد که معیار اول مقایسه نسبت ها با روند گذشته سازمان و معیار دوم مقایسه نسبت ها با میزان این نسبت ها در صنعت کشور بود. با رسم نمودارهای تحلیلی و مقایسه ای و استفاده از میانگین هندسی, روند رشد این شاخص ها در سازمان و صنعت کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور انتخاب رویکرد مناسب برای بهبود بهره وری, با استفاده از رگرسیون چندگانه, تاثیر متغیرهای مستقل (شاخص های بهره وری جزیی) بر متغیر وابسته (بهره وری کل) تعیین و اولویت بندی شد و رویکرد مناسب برای بهبود بهره وری در مرکز بهمن موتور تعیین گردید.

لینک کمکی