مقاله اندازه گيري کارآيي نسبي خدمات درماني بيمارستان ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندازه گيري کارآيي نسبي خدمات درماني بيمارستان ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) :

مقاله اندازه گيري کارآيي نسبي خدمات درماني بيمارستان ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 139 تا 157 منتشر شده است.
نام: اندازه گیری کارآیی نسبی خدمات درمانی بیمارستان ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآیی فنی
مقاله کارآیی نسبی
مقاله تحلیل پوششی داده ها

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی, برای استفاده بهینه از منابع موجود, ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل های کارآیی می باشد. داشتن سطح بالایی از کارآیی با بهبود عملیات و استفاده بهینه از امکانات, موفقیت بیمارستان ها را در دستیابی به اهدافشان تضمین می کند.
رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک ابزار پژوهشی برای تحلیل عملکرد کارآیی فنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از این روش برای اندازه گیری کارآیی خدمات درمانی 16 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعیین بیمارستان های کارا و ناکارآ و رتبه بندی آن ها طی سال های 1384-1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سال 1384, 75/43 درصد, در سال 1385, 25/31 درصد و در سال 1386, 5/37 درصد از بیمارستان ها کارآ بودند. نتایج تحقیق به پیشنهاداتی برای بهبود کارآیی بیمارستان های ناکارا از طریق صرفه جویی های بالقوه در منابع به میزان 44/62 درصد در زیربنا و 88/43 درصد در تعداد تخت فعال و 15/37 درصد در تعداد پزشک و 58/38 درصد در تعداد پیراپزشک رسید.

لینک کمکی