مقاله کاربرد فنون MADM فازي جهت اولويت بندي محصولات توليدي کارخانه چيني مقصود مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد فنون MADM فازي جهت اولويت بندي محصولات توليدي کارخانه چيني مقصود مشهد :

مقاله کاربرد فنون MADM فازي جهت اولويت بندي محصولات توليدي کارخانه چيني مقصود مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1388 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 179 تا 196 منتشر شده است.
نام: کاربرد فنون MADM فازی جهت اولویت بندی محصولات تولیدی کارخانه چینی مقصود مشهد
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)
مقاله تخصیص خطی (LA)
مقاله تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)؛ ELECTRE؛ TOPSIS

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع در دسترس سازمان ها محدود است, متاسفانه اغلب شرکت ها و موسسات به دلیل فقدان اولویت بندی مناسب در شاخصه ها و معیارها, قادر به تعیین ترتیب درست محصولات جهت تخصیص منابع نمی باشند و در پی آن بسیاری از منابع موجود خود را از دست می دهند. در دنیای امروز اغلب مسایلی که برای تصمیم گیری به مدیران عرضه می شود و حتی مسایل روزمره هر یک از ما دارای ابعاد متنوعی است و با چند معیار فرموله می شود. در این مقاله پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات توسط مصاحبه ابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل های مبتنی بر فنون MADM فازی ماتریس تصمیم را تشکیل داده و سپس با استفاده از دو روش TOPSIS و ELECTRE, به صورت فازی محصولات کارخانه چینی مقصود مشهد جهت اولویت بندی و رتبه بندی تحلیل شده اند. با مشاهده نتایج روش های ادغام و تخصیص خطی و همچنین نتایج روش TOPSIS و ELECTRE به این نتیجه رسیدیم که برای شرکت مورد بررسی, از بین این دو روش نتایج روش ELECTRE با نتایج روش های ادغام یکی بوده و تفاوتی ندارند. از این رو روش ELECTRE بهتر از روش TOPSIS عمل کرده و نتایج قابل قبول تری ارایه می دهد.

لینک کمکی