مقاله اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش صحرايي :

مقاله اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی رژیم غذایی غنی از روغن ماهی و عصاره هسته انگور بر کولیت القا شده توسط اسیداستیک در موش صحرایی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ماهی
مقاله اسید استیک
مقاله کولیت
مقاله عصاره هسته انگور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کولیت اولسراتیو بیماری مزمن التهابی کولون است که رادیکال های آزاد نقش مهمی در ایجاد آن دارند. رژیم غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3- و مواد آنتی اکسیدانت در درمان این بیماری موثر است. عصاره هسته انگور حاوی مواد آنتی اکسیدانت قوی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظتی رژیم غذایی غنی از روغن ماهی و عصاره هسته انگور بر کولیت القا شده توسط اسیداستیک در موش های صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه روغن ماهی (گروه F) 1.6 میلی لیتر روغن ماهی, گروه عصاره هسته انگور (گروه G) 50mg/kg عصاره هسته انگور در یک میلی لیتر آب مقطر و گروه روغن ماهی + عصاره هسته انگور (گروه FG) 1.6 میلی لیتر روغن ماهی و 50mg/kg عصاره هسته انگور به صورت گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. موش ها در گروه های کنترل (C) و گروه کولیت (Co) حجم یکسانی از آب مقطر دریافت داشتند. پس از 30 روز در گروه های آزمایشی, تیمار با عصاره هسته انگور, تیمار با روغن ماهی و گروه تیمار با روغن ماهی و عصاره هسته انگور با تزریق درون رکتومی یک میلی لیتر اسیداستیک (4 درصد) کولیت ایجاد گردید. گروه کنترل تزریق درون رکتومی سالین دریافت داشتند. دو روز بعد از ایجاد کولیت, درجه آسیب های بافتی و التهاب با نمرات آسیب میکروسکوپی و آسیب شناسی بافتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: تزریق درون رکتومی اسیداستیک موجب ایجاد زخم, التهاب و آسیب شدید کریپت ها در بافت مخاطی کولون موش ها گردید. شدت آسیب های ماکروسکوپی, میکروسکوپی و التهاب در گروه تیمار با مصرف توام روغن ماهی و عصاره هسته انگور در مقایسه با گروه کولیت کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.05). در صورتی که تغذیه موش ها با عصاره هسته انگور به تنهایی و روغن ماهی موجب بهبودی معنی داری در نمرات آسیب های میکروسکوپی و ماکروسکوپی نگردید.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف توام روغن ماهی و عصاره هسته انگور قبل از ایجاد کولیت القا شده توسط اسیداستیک دارای نقش محافظتی در برابر آسیب های ماکروسکوپی, میکروسکوپی و التهاب کولون موش های صحرایی می باشد.

لینک کمکی