مقاله مقايسه اثر بخشي ترکيب دگزامتازون و متوکلوپراميد با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحي آدنوتانسيلکتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه اثر بخشي ترکيب دگزامتازون و متوکلوپراميد با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحي آدنوتانسيلکتومي :

مقاله مقايسه اثر بخشي ترکيب دگزامتازون و متوکلوپراميد با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحي آدنوتانسيلکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از صفحه 456 تا 463 منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر بخشی ترکیب دگزامتازون و متوکلوپرامید با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحی آدنوتانسیلکتومی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوکلوپرامید
مقاله دگزامتازون
مقاله اندانسترون
مقاله آدنوتانسیلکتومی
مقاله تهوع و استفراغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی از شایع ترین جراحی ها در حیطه عمل جراحی گلو و حلق و بینی می باشد و متاسفانه شایع ترین علت تاخیر در ترخیص این بیماران تهوع و استفراغ می باشد و نیز شایعترین عارضه این جراحی در ریکاوری از بیهوشی می باشد. استفاده از داروهایی که بتواند با کمترین عارضه و قیمت در کنترل این مشکل موثر باشد می تواند با کم کردن عوارض, ترخیص بیمار و مشکلات همراه را کمتر سازد.
روش کار: در این مطالعه 60 بیمار کاندید عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی که به اتاق عمل بیمارستان لقمان معرفی شده بودند در یک دوره 6 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران به دو گروه 30 تایی تقسیم شدند که در گروه یک داروهای دگزامتازون و متوکلوپرامید و در گروه دوم اندانسترون به همراه همان مقدار آب مقطر بلافاصله بعد از اینداکشن دریافت کردند, با NG tube هوای معده آنها تخلیه شد و جهت حفظ بیهوشی پروپوفل میکروگرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن به همراه (50%O2 + 50%N2O) دریافت کردند سپس در زمان های 3-0, 12-3, 24-12 ساعت بعد از عمل جراحی از نظر بروز تهوع و استفراغ در بخش ریکاوری و بخش گوش و حلق و بینی بررسی شدند.
یافته ها: در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری از نظر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی در ساعات 3-0 و 12-3 و 24-12 بعد از عمل جراحی یافت نشد و اندانسترون ارجحیتی نسبت به ترکیب داروهای دگرامتازون و متوکلوپرامید نداشت و این ترکیب دارویی با توجه به قیمت کمتر و احتمال ایجاد کمتر عوارض خطرناک به اندانسترون ارجحیت دارد.
نتیجه گیری: در مطالعه ما نشان داده شد که ترکیب داروهای دگزامتازون و پلازیل می تواند به اندازه انداسنترون در کنترل و تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی در ساعت های مختلف موثر باشد و تفاوت معنی داری بین این دو دارو با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی وجود نداشته است و در مطالعه ما اندانسترون ارجحیتی نسبت به مصرف همزمان دوداروی دگزامتازون و متوکلوپرامید نداشت.

لینک کمکی