مقاله مقايسه ذهن آگاهي نابينايان و همتايان بينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ذهن آگاهي نابينايان و همتايان بينا :

مقاله مقايسه ذهن آگاهي نابينايان و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه 262 تا 265 منتشر شده است.
نام: مقایسه ذهن آگاهی نابینایان و همتایان بینا
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابینا
مقاله جانباز
مقاله ذهن آگاهی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هوشیاری و آگاهی منتج از پردازش اطلاعات ورودی حواس پنجگانه به مغز می باشد و به نظر می رسد فقدان هر یک از آنها, آگاهی را متاثر سازد. ذهن آگاهی تعمق غیرعمد بر روی وقایع حاضر و جاری می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تفاوت ذهن آگاهی در دو گروه جانبازان نابینا و همتایان بینا است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی مقایسه ای در 93 جانباز نابینای دو چشم و 93 فرد همتا از نظر سن و تحصیلات انجام گرفت. جهت ارزیابی وضعیت ذهن آگاهی از آزمون رفتاری بررسی ذهن آگاهی استفاده شد. تحلیل آماری برای مقایسه دو گروه در نمره این آزمون به وسیله آزمون آماری یو مان ویتنی صورت گرفت.
یافته ها: آزمون آماری یومان ویتنی نشان داد بین جانبازان نابینا و همتایان بینا تفاوت معنی داری در ذهن آگاهی وجود ندارد (P>0.05).
نتیجه گیری: هر چند که ذهن آگاهی مبتنی بر حواس پنجگانه می باشد ولیکن فقدان کامل یک حس نمی تواند کارکردهای آن را مختل نماید و با نقش جبرانی سایر حواس, ذهن آگاهی حاصل می شود.

لینک کمکی