ارائهي راهکارهايي جهت مديريت وکنترل مصرف انرژي درمکانهاي عمومي، نمونه موردي استفاده ازشيشههاي هوشمند در فضاي نمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائهي راهکارهايي جهت مديريت وکنترل مصرف انرژي درمکانهاي عمومي, نمونه موردي استفاده ازشيشههاي هوشمند در فضاي نمايشگاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

میتوان گفت در دنیای صنعت ساختمان امروزی توجه به غیر از مصرف بهینهی انرژی وحفاظت محیطزیست کار نگرانکنندهای باشد. بسیاری از معماران وفعالان مرتبط دراین حوزه تلاش فراوانی میکنند تا با استفاده از تکنولوژیهای نوینی که روزبهروز بر وسعت آن توسط دانشمندان افزوده میشود, کمک شایانی در مصرف بهینهی انرژی ومحافظت از محیطزیست نمایند. در سالهای اخیر پیشرفت درساخت مصالح جدید بهکاررفته در ساختمان رشد چشمگیری داشته که در این میان شیشهها به علت اینکه نقش مهمی در برابر نور وگرمای خورشید ایفا میکنند, در معرض توجه بیشتری قرار دارند. شیشههای هوشمند که اخیراً جایگاه ویژهای در صنعت ساختمان یافتهاند, دارای ویژگیهای مهمی در دریافت و جذب انرژی خورشیدی و تنظیم میزان شفافیت در عبور نور میباشند که از این ویژگی مهم میتوان در سالنهای نمایشگاهی برای مصرف بهینهتر از انرژی بهره برد. در این مقاله سعی شده است تا با معرفی انواع شیشههای هوشمند و استفاده از ویژگیهای مهم آن در مکانهای نمایشگاهی, گامی هرچند کوچک در حوزهی مصرف بهینهی انرژی در سالنهای نمایشگاهی نهاد.

لینک کمکی