ارائه روش پيشنهادي براي ارزيابي قابليت اعتمادپذيري شبکهي توزيع آب شهري و روستايي با استفاده از تکنيک آناليز درخت خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه روش پيشنهادي براي ارزيابي قابليت اعتمادپذيري شبکهي توزيع آب شهري و روستايي با استفاده از تکنيک آناليز درخت خطا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دسترسی به آب شرب بهداشتی یکی از مهمترین نیازهای بشری و حقوق شهروندی است. به همین دلیل تامین, انتقال, تصفیه وتوزیع آب شرب بهداشتی به منظور رفع نیازهای آب مشترکین شهری و روستایی یکی از وظایف اولیه و اولویتهای هر دولتی میباشد. بنابراین به دلیل اهمیت بالای دسترسی دائم به آب شرب بایستی تاسیسات مربوط از اعتمادپذیری بالایی برخوردار باشد. یکی از مهمترین قسمتهای این سیستم, تاسیسات توریع آب میباشد. ارزیابی اطمینان پذیری سیستم شبکه توزیع آب شهری و روستایی به دلیل اهمیت بالای آن, مسیری شفاف را جهت تصمیمگیری در رابطه با نوع روش مقابله با آسیبهای احتمالی ارائه خواهد داد. ازمیان روشهای ارزیابی اعتمادپذیری, روش تجزیه و تحلیل درخت خطا یکی از روشهای کارآمد است. این روش یک روش قیاسی از بالا به پایین است که در آن یکحالت نامطلوب از سیستم, تجزیه و تحلیل میشود. در این مقاله ابتدا به معرفی درخت خطا و آنالیز آن پرداخته خواهد شد. در ادامه درخت خطای سیستم شبکه آب- رسانی ترسیم خواهد شد. رویداد اصلی در درخت خطا خرابی شبکه آبرسانی در نظر گرفته شده است و رخدادها و عوامل بروز شکست سیستم براساس نظر خواهی از کارشناسان سازمان آب و فاضلاب, مرور رکوردهای خرابی سیستم, ثبت شده در شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد و مطالعهی آیین نامهها, شناسایی و در ادامه آنالیز کیفی ریسک برای تعیین مجموعههای برشی حداقل انجام شده است با این تلاش, آنالیز کمی درخت خطا برای تحقیقات آینده تسهیل خواهد شد تا در نهایت اعتماد- پذیری سیستم و همچنین نقاط حساس و مهم شبکه برای تمرکز مدیران در امر تعمیر و نگهداری سیستم مشخص شود و راهکارهایی در جهت افزایش اطمینان پذیری شبکه توزیع آب ارائه شود.

لینک کمکی