ارائه الگوريتم جهت مکان يابي محل احداث دپوي پلهاي سريع النصب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه الگوريتم جهت مکان يابي محل احداث دپوي پلهاي سريع النصب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین بحرانهای ناشی ازحوادث طبیعی قطع مسیریامسدودی راه های ارتباطی ازجمله خطوط راه و راه آهن و ایجادترافیک به دلیل تخریب پل ها می باشد بازسازی و جایگزینی و یااحداث سریع پلها نقش بسیارمهمی درکاهش اسیبهای ناشی ازتاخیر درخدمت رسانی به مناطق اسیب دیده و برگرداندن منطقه به وضعیت عادی ایفا می کند لذا شناسایی سازه های سریع الاحداث و بهره گیری ازتکنولوژی سازه های مدولار میتواند راهی نوین درمدیریت بحران و تسریع درهماهنگ کردن امورامدادرسانی و افزایش منابع با نیازها ایجادنماید درمقاله حاضر به ارایه یک الگوریتم جهت مکان یابی محل احداث دپوی پلهای سریع النصب پرداخت میشود این الگوریتم حالت کلی داشته و برای سایر راه های ارتباطی قابل استفاده می باشد

لینک کمکی