مقاله بررسي دانش بومي بهره برداراى در زمينه بهر برداري از مراتع (مطالعه موردي: منطٌقه خور در استان خراسان جنوبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي دانش بومي بهره بردارای در زمينه بهر برداري از مراتع (مطالعه موردي: منطٌقه خور در استان خراسان جنوبي) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع, آبخیز و بیابان
تعداد صفحات:8
چکیده:
دانش بومی,دانشی که بوسیله آن هر قومی به کمک ان در طی سالیان دراز توانست با منابع طبیعی و محیط زیست ارتباط برقرار کند و بدون تخریب آن,نیازمندیهای خود را از محیط اطراف خود تامین نماید.روشی از زندگی را ارایه می کند که مناسب محیط بومی و خصوصا با نیازمندیهای شرایط بومی سازگار می باشد.در این پژوهش برای بررسی دانش بومی بهره برداری از مراتع منطقه,از طریق مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری به پژوهش در منطقه پرداخته شد.پس از پایان تحقیق کلیه مشاهدات و مصاحبه ها به صورت متن روی فیش های مجزا نوشته و از میان کلیه اطلاعات در پایان اطلاعات منتخب به عنوان نتایج تحقیق استخراج شد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فعالیت بهره برداران به منظور بهره برداری از مراتع,ارتباط تنگاتنگی با دانش بومی آن ها در زمینه بهره برداری از مراتع دارد.

لینک کمکی