مقاله بررسي رابطه پوشش گياهي با ارتفاع از سطح دريا در منطقه چهارباغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه پوشش گياهي با ارتفاع از سطح دريا در منطقه چهارباغ :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع, آبخیز و بیابان
تعداد صفحات:10
چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه پوشش گیاهی منطقه چهارباغ با تغییرات ارتفاع از سطح دریا,با استقرار سه ترانسکت 50 متری در هر 100 متر (در طبقات ارتفاعی 100 متری),درصد تاج پوشش گیاهان و تراکم آنها یادداشت شد.سپس معیار غلبه و وفور گونه ها محاسبه شد.بر اساس معیار غلبه,جوامع گیاهی مشخص شدند.با توجه به تشابه گونه ای زیاد در بین طبقات ارتفاعی,بعضی از آنها در هم ادغام شدند و 7 ساختار متفاوت گیاهی در طبقات ارتفاعی مشخص شد.هم چنین نتایج نشان داد که گیاهان بوته ای در دشت های کم ارتفاع و فورب ها و گراس ها در ارتفاعات بالا پراکنش دارند.جوامع گیاهی بوته ای دارای ترکیب گونه ای کمتری هستند و یکنواختی بیشتری دارند و با افزایش ارتفاع ترکیب گونه ای نیز تغییر می یابد.

لینک کمکی