مقاله تاثير هندسه آرايه بر کارايي شکل دهي پرتو در سيستم هاي آنتن هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير هندسه آرايه بر کارايي شکل دهي پرتو در سيستم هاي آنتن هوشمند :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات:10
چکیده:
این مقاله به بررسی تاثیر چینش عناصر آرایه یا به عبارت دیگر ساختار هندسی آرایه در کیفیت الگوریتم ماکزیمم کردن نسبت سیگنال به تداخل برای شکل دهی پرتو می پردازد و نشان می دهد که جابه جایی محل عناصر می تواند تغییرات قابل توجهی در شکل پرتو ایجاد کند. برای رسیدن به این مقصود هندسه های مختلف دو و سه بعدی با تعداد چهار عنصر در آرایه برای حالتی که یک سیگنال اصلی و دو سیگنال تداخلی وجود دارد, با هم مقایسه می شوند. همچنین پرتو شکل یافته از یک آرایه مستطیلی چهار در چهار که 16 عنصر دارد و تعداد عناصر آن بسیار بیشتر از مجموع تعداد سیگنال های اصلی و تداخلی در نظر گرفته شده است. به عنوان معیار مناسبی برای پرتو مطلوب ایجاد شده در کنار ساختارهای هندسی چهار عنصری قرار می گیرد و مشاهده می شود که با انتخاب ساختار هندسی مناسب برای آرایه می توان از تعداد عناصر کمتر و در نتیجه پایین تری بهره برد

لینک کمکی