مقاله انتخاب شيوه کسب اطلاعات بازاريابي (MKIS) بر اساس عملکرد در شهرک هاي صنعتي استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتخاب شيوه کسب اطلاعات بازاريابي (MKIS) بر اساس عملکرد در شهرک هاي صنعتي استان کرمان :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات:10

چکیده:

جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است. دراین راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتر اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند. مسلماً استفاده از نتایج این پژوهش مدیران را در ایاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد. این پژوهش از نوع کاربردی, توصیفی همبستگی است که در ان رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP), فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر شده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده است داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388 می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب- داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی (094) بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP), فاکتور ظرفیت (052) و رشد فروش (078) است. همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک ها ی صنعتی استان کرمان می باشد.

لینک کمکی