مقاله تاثيرنرخ کرنش برروي ويژگيهاي آلياژ منيزيم توسط فشارچرخش بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثيرنرخ کرنش برروي ويژگيهاي آلياژ منيزيم توسط فشارچرخش بالا :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:6

چکیده:

درسالهای اخیرتحقیق برروی فرایند های کرنش شدید پلاستیکی SPD به منظورریزدانه کردن فلزات و بهبود خواص مکانیکی آنها انجام شده و نیز درحال انجام است درکنارسایر روشها فرایند پیچش فشاربالا یا HPT نتایج قابل توجهی را حاصل کرده است متاسفانه درکشور ما تاکنون مطالعه تئوری و عملی دررابطه باآن انجام نگرفته است درطرح پژوهشی حاضرسعی برآن شده علیرغم مشکلات عدیده ای که درراستای عملی کردن پژوهش ها درکشور وجود دارد گامی موثردرجهت بومی سازی یکی ازجدیدترین تکنولوژی های روزدنیا برداشته شود به منظور اعمال فشارمحوری ازیک پرس هیدرولیکی استفاده شده که سایرتجهیزات برروی آن سوار میشوند نمونههای مورد ازمایش توسط دستگاه HPT قطعاتدیسکی شکل ازجنس منیزیم و ابعاد10mm درقطروضخامت 1mm می باشند پس ازاینکه نمونه ها HPT شدند توسط ازمون میکروسختی سنجی سختی قطعات محصول شده است که باوجود غیریکنواختی درشعاع سختی به میزان قابل توجهی بهبود یافته ااست

لینک کمکی