مقاله بهبود ادغام تصاوير MRI و PET با استفاده از روش چند دقتي ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود ادغام تصاوير MRI و PET با استفاده از روش چند دقتي ترکيبي :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات:8

چکیده:

ادغام تصاویر یک ابزار پرکاربرد برای افزایش کیفیت تفسیر تصاویر در کاربردهای پزشکی است. چنین فرایندی باید ویژگ یهای اصلی و اطلاعات مفید را تا حد امکان حفظ نموده و از ورود اطلاعات ساختگی به تصویر جلوگیری کند. ادغام تصاویر عملکردی PET با تصاویر آناتومیکی MRI رزلوشن مکانی تصاویر عملکردی را تا حد تصویر آناتومیکی رزلوشن بالا ارتقا می دهد. مطالعات اخیر نشان می دهد که روش ادغام IHS و تبدیل کانتورلت غیر زیرنمونه گیری شده (NSCT), هر دو م یتوانند برای ادغام تصاویر موثر وکارآمد باشند. در این بررسی از یک روش چند دقتی ترکیبی برای ادغام تصاویراستفاده شده است, بدین معنی که تجزیه NSCT روی تصویر خاکستری MRI و مؤلفه شدت تصویر PET انجام شده و ضرایب فرکانسی بر مبنای قانون انتخاب پیشنهاد شده در مقاله ادغام می شوند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که روش ترکیبی می تواند با تخریب کمتری اطلاعات دیداری بیشتری از تصاویرمنبع استخراج کند. از آنجا که تبدیل NSCT تغییر ناپذیر با مکان است, این روش عملکرد بهتری نسبت به تبدیل ویولت گسسته دارد. تغییر ناپذیری با مکان در حالتی که تصاویر منبع بدلیلی همچون تغییر شکل بافت یا تغییر موقعیت بیمار قابل انطباق کامل نباشند, اهمیت بیشتری دارد.

لینک کمکی