مقاله بررسي خواص ريزساختاري و مغناطيسي آلياژهاي نانو ساختار Permalloy-Si توليد شده به روش آلياژسازي مکانيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خواص ريزساختاري و مغناطيسي آلياژهاي نانو ساختار Permalloy-Si توليد شده به روش آلياژسازي مکانيکي :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:16

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر عنصر سیلیسیم بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی آلیاژ های نانوکریستال (فرمول در متن اصلی مقاله) تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی, بررسی شد. نتایج حاصل از آنالیز نگاشت عنصری و آنالیز XRD نشان میدهد پس از 24 ساعت آسیاب کاری, آهن و سیلیسیم به صورت همگن در شبکه نیکل حل شده و محلول جامد یکنواخت و تک فاز -(Si , Fe ,Ni) تشکیل شد. همچنین بررسی های ریز ساختاری نشان داد حضور سیلیسیم محلول در ساختار, پارامتر شبکه آلیاژ پرم الوی را کاهش می دهد و باعث افزایش کارسختی پودرهای و در نتیجه آن افزایش میکروکرنش می شود. پس از 24 ساعت آسیا کاری, اندازه کریستالی اندازه گیری شده برای آلیاژ Ni50Fe50 و 35 نانو متر میب اشد که با افزایش میزان سیلیسیم تا 20 درصد اتمی, به 9 نانو متر کاهش پیدا کرد. نتایج بدست آمده از تست های مغناطیسی نشان می دهد با افزایش میزان سیلیسیم به عنوان یک ماده دیامغناطیسی, مغناطش اشباع کاهش می یابد. بیشترین مقدار مغناطش و کمترین میدان پسماند-زدا به ترتیب در آلیاژ های Ni50Fe50 و 80Si20(Ni50Fe50) بدست آورده شد.

لینک کمکی