پاورپوينت هزينة منابع داخلي (DRC) توليد سيمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوينت هزينة منابع داخلي (DRC) توليد سيمان

توجه فرمایید.

1-در این مطلب, متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوينت هزينة منابع داخلي (DRC) توليد سيمان

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد,در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید, می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه , حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده , به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ,دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت,به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوينت هزينة منابع داخلي (DRC) توليد سيمان :

هزینه منابع داخلی (DRC) تولید سیمان

چکیده
در این مقاله ضمن مروری بر روش‌های محاسبه این شا خص هزینه منا بع داخلی را برای صنعت سیمان بررسی می‌نمائیم. تولید سیمان در ایران از لحاظ قیمت‌های بین‌المللی عوامل تولید و سیمان و نرخ برابری ارز در شرایط حساسی قراردارد که شاخص هزینه منابع داخلی در حدود نزدیک به یک می‌باشد و لذا باید این موضوع را مد نظر قرار داد که با تغییرات کمی شرایط رقابتی سیمان ایران در بازارهای خارجی می‌تواند تغییر یافته و حتی از بین برود. با توجه به اینکه روند سیاستهای بین‌المللی در آتیه سبب خواهد شد که قیمتهای داخلی عوامل تولید به سمت قیمت‌های بین‌المللی حرکت کند لذا توان رقابتی تولیدکنندگان سیمان در خارج کشور تنزل خواهد یافت و سود اسمی کمتری در رابطه با صدور سیمان خواهند داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر صادرات سیمان دارای مزیت نسبی زیادی برای صادرکنندگان سیمان است و در صورتی که انگیزه‌های فروش سیمان در داخل کشور با آزاد سازی قیمت سیمان صورت نپذیرد می‌توان توقع داشت که تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت‌گیری صادراتی سیمان خواهند نمود.

مقدمه
در این مقاله به محاسبه مزیت نسبی صنعت سیمان با اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی تولید سیمان می‌پردازیم.
هدف ما در این بخش این است که بدانیم آیا سیمان ایران توان رقابت در عرصه بین‌المللی را دارد یا خیر؟
ضریب هزینه منابع داخلی هزینه فرصت نهاده‌های اصلی (کار و سرمایه) مورد استفاده در تولید یک کالارا باتوجه به ارزش افزوده آن کالا به قیمتهای مرزی محا سبه می نماید. برای محاسبه این ضریب قیمت سایه‌ای ارز, قیمت سایه‌ای نیروی کار, قیمت سایه‌ای خدمات عامل سرمایه, قیمت سایه‌ای ستانده صنعت, قیمت سایه‌ای نهاده‌های قابل مبادله, قیمت سایه‌ای نهاده‌های غیرقابل را تعیین و به محاسبه هزینه منا بع داخلی می‌پردازیم و نهایتاً حساسیت آن را نسبت به تغییرات نرخ ارز و قیمت بررسی می‌نمائیم.

تعا ریف هزینه منابع داخلی
هزینه منابع داخلی معیاری است از هزینه فرصت واقعی منابع داخلی که یک واحد ارز خارجی را ایجاد یا صرفه جویی می‌کند.
هزینه منابع داخلی بصورت هزینه پس‌انداز ارز خارجی (از طریق جایگزینی واردات) یا هزینه کسب ارز خارجی (از طریق صادرات) تعریف می‌شود.
هزینه منابع داخلی عبارت از نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده است.
هزینه منابع داخلی یک فعالیت اقتصادی عبارت از ارزش افزوده به قیمتهای داخلی در مقایسه با ارزش افزوده به قیمتهای جهانی است.
.

تعا ریف هزینه منابع داخلی

از مقایسه هزینه فرصت نهاده‌های اصلی (منابع طبیعی, نیروی کار و سرمایه) مورد استفاده در تولید یک کالا با ارزش افزوده آن کالا به قیمتهای مرزی (border price) ضریب هزینه منابع داخلی حاصل می‌شود. چنانچه مقدار ضریب از یک کوچکتر باشد به این معنی است که منابع مورد استفاده به شکل کارا بهره برداری شده‌اند و در نتیجه کالای تولیدی در رقابت جهانی دارای مزیت نسبی است و چنانچه ضریب DRC بزرگتر از یک باشد عدم مزیت نسبی کالا را در صحنه جهانی نشان می‌دهد و اگر برابر یک باشد ارزش منابع داخلی استفاده شده برابر با همان میزان قابلیت خرید کالا در بازارهای جهانی است.

مروری بر ادبیات تحقیق
کروگر از روش DRC جهت ارزیابی موقعیت اقتصادی ترکیه در شرایط کنترل سیستم ارزی استفاده می‌کند. وی هزینه‌های اقتصادی ناشی از کنترل ارز را برای سال 1965 مورد بررسی قرار می‌دهد تا صنعت ترکیه را تحلیل کند. وی با استفاده از اطلاعات قیمت و هزینه هر بنگاه اقدام به برآورد هزینه منابع داخلی می‌کند. معیار هزینه منابع داخلی کروگر بصورت زیر است.
DRCi = هزینه فرصت منابع داخلی که برای تولید هر واحد از کالا بکار گرفته شده است.
NVAi = ارزش افزوده بین‌المللی عوامل تولید داخلی برای هر واحد محصول.
Vji = مقداری از j امین عامل تولید که در فعالیت تولید i مورد استفاده واقع شده است.
Sj= قیمت سایه‌ای j امین عامل.
dhi = مقدار h امین کالای غیرتجاری که در تولید کالای بکار رفته است
rf = بازپرداختی به f امین عامل تولید خارجی
Vfi = مقداری از fامین عامل تولید خارجی که برای تولید هر واحدi بکار گرفته می‌شود.
mji = مقدار نهاده تجاری که در تولید i بکار گرفته شده و با قیمتهای جهانی ارزشگذاری شده است.

میلنر وگرینوی
گرینوی و میلنر برای تعیین مزیت نسبی صنایع مختلف ماداگاسکار میزان DRC مربوط به هر یک از آنها را محاسبه می‌نمایند. فرمول DRC مورد استفاده ایشان بصورت زیر است:
DCj: هزینه‌ داخلی تولید کالای ‌J درحالیکه قیمت عوامل بصورت هزینه فرصت از دست رفته اجتماعی محاسبه شود0
IVAj = ارزش افزوده در فعالیت J به قیمتهای جهانی که در مرز خروجی کشور محاسبه شود.

پر کینز
پرکنیز برای ارزشیابی فعالیتهای صادراتی چین و نوسازی صنعتی آن از یک فرمول ساده هزینه منابع داخلی جهت محاسبه مزیت نسبی کالایی در هر استان استفاده کرده است:

شاخصهای فرمول محا سباتی
CT : هزینه نهاده‌های داخلی شرکت برحسب پول داخلی
BT : فروش داخلی شرکت برحسب پول داخلی
CF : هزینه‌های وارداتی شرکت به قیمت جهانی (به دلار)
BF : عایدات صادراتی شرکت ( به دلار)
EER : نرخ موثر ارز

توسعه اقتصادی
برای بررسی مزیتهای کشاورزی در جمهوری چک و بلغارستان و مقایسه آن با اتحادیه اروپا مزیتهای نسبی برحسب RCAو DRC اندازه‌گیری شدند و بر اساس معیار DRC مشاهده گردید که این دو کشور در تولیدات غله‌ای دارای مزیت نسبی هستند اما برای تولیدات دامی دارای مزیت نسبی نیستند و در بازارهای جهانی توانایی رقابت ندارند

مفروضات مدل
در محاسبات مربوط به هزینه منابع داخلی شرکت سیمان فارس خوزستان در کلیه مراحل از نظر منابع داخلی و خارجی قیمتهای سایه‌ای یا هزینه فرصتی نقش حساسی دارند. بدین ترتیب قیمتهای سایه‌ای منابع و نرخ ارز بصورت زیر محاسبه می‌گردد.
در محاسبات مربوط به هزینه منابع داخلی شرکت سیمان فارس خوزستان در کلیه مراحل از نظر منابع داخلی و خارجی قیمتهای سایه‌ای یا هزینه فرصتی نقش حساسی دارند. بدین ترتیب قیمتهای سایه‌ای منابع و نرخ ارز بصورت زیر محاسبه می‌گردد.

لینک کمکی